Category Archives: Vận tải bằng đường sắt

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Thông qua quan hệ đối tác với các công ty đường sắt, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ trên hệ thống đường sắt tại Việt Nam, từ đó liên kết với các loại hình vận tải khác nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng tại Lê Minh Logistics.

x